Alexander Elvheim AS driver med trefelling, linjerydding, hagearbeid,  Snøtjenester og hyttetjenester.

Ta kontakt for gratis befaring

Stubbefres, Trefelling, linjerydding og skogsarbeid

Vi fjernes tre og rydder linjer for trær og kratt. Utfører også utkjøring av ved og tømmer etter tynning.

Snøtjenester

Vi  fjerner snø fra tak og bygninger

Hyttetjenester

Vi utøfer det meste av hyttetjenester